Vijayendra Kumeria
Vijayendra Kumeria

Angad Singh Brar

Himanshi Parashar
Himanshi Parashar

Sahiba Kaur Monga

Tushar Dhembla
Tushar Dhembla

Garry Baweja

Roopam Sharma
Roopam Sharma

Seerat Kaur Monga

Jatin Arora
Jatin Arora

Veer Singh Brar

Prachi Hadaa
Prachi Hadaa

Keerat Kaur Monga

Lubna Salim
Lubna Salim

Santosh Kaur Monga

Sagar Saini
Sagar Saini

Ajeet Monga

Amardeep Jha
Amardeep Jha

Japjyot Kaur Brar

Anita Kulkarni
Anita Kulkarni

Manbeer Kaur Brar

Avinash Wadhawan
Avinash Wadhawan

Inderpal Singh Brar

Vaishnavi Ganatra
Vaishnavi Ganatra

Ekam Kaur Brar

Sharhaan Singh
Sharhaan Singh

Jaspal Singh Brar

Anshu Varshney
Anshu Varshney

Gurleen Kaur Brar

Gauri Tonk
Gauri Tonk

Jasleen Kaur Baweja

Rose Sardana
Rose Sardana

Kiara Kaur Baweja

Neetu Wadhwa
Neetu Wadhwa

Prabhjyot Kaur Sandhu

Sailesh Gulabani
Sailesh Gulabani

Hansraj Sandhu

Nihal Ahmed
Nihal Ahmed

Kulcha

Staffel 1 2023 | 80 Episodes

Staffel 1 of तेरी मेरी डोरियाँ premiered on Jan 04, 2023.

Cast..

Episode 1

1 - Episode 1 02023-01-04

Episode 2

2 - Episode 2 02023-01-05

Episode 3

3 - Episode 3 02023-01-06

Episode 4

4 - Episode 4 02023-01-07

Episode 5

5 - Episode 5 02023-01-08

Episode 6

6 - Episode 6 02023-01-09

Episode 7

7 - Episode 7 02023-01-10

Episode 8

8 - Episode 8 02023-01-11

Episode 9

9 - Episode 9 02023-01-12

Episode 10

10 - Episode 10 02023-01-13

Episode 11

11 - Episode 11 02023-01-14

Episode 12

12 - Episode 12 02023-01-15

Episode 13

13 - Episode 13 02023-01-16

Episode 14

14 - Episode 14 02023-01-17

Episode 15

15 - Episode 15 02023-01-18

Episode 16

16 - Episode 16 02023-01-19

Episode 17

17 - Episode 17 02023-01-20

Episode 18

18 - Episode 18 02023-01-21

Episode 19

19 - Episode 19 02023-01-22

Episode 20

20 - Episode 20 02023-01-23

Episode 21

21 - Episode 21 02023-01-24

Episode 22

22 - Episode 22 02023-01-25

Episode 23

23 - Episode 23 02023-01-26

Episode 24

24 - Episode 24 02023-01-27

Episode 25

25 - Episode 25 02023-01-28

Episode 26

26 - Episode 26 02023-01-29

Episode 27

27 - Episode 27 02023-01-30

Episode 28

28 - Episode 28 02023-01-31

Episode 29

29 - Episode 29 02023-02-01

Episode 30

30 - Episode 30 02023-02-02

Episode 31

31 - Episode 31 02023-02-03

Episode 32

32 - Episode 32 02023-02-04

Episode 33

33 - Episode 33 02023-02-05

Episode 34

34 - Episode 34 02023-02-06

Episode 35

35 - Episode 35 02023-02-07

Episode 36

36 - Episode 36 02023-02-08

Episode 37

37 - Episode 37 02023-02-09

Episode 38

38 - Episode 38 02023-02-10

Episode 39

39 - Episode 39 02023-02-11

Episode 40

40 - Episode 40 02023-02-12

Episode 41

41 - Episode 41 02023-02-13

Episode 42

42 - Episode 42 02023-02-14

Episode 43

43 - Episode 43 02023-02-15

Episode 44

44 - Episode 44 02023-02-16

Episode 45

45 - Episode 45 02023-02-17

Episode 46

46 - Episode 46 02023-02-18

Episode 47

47 - Episode 47 02023-02-19

Episode 48

48 - Episode 48 02023-02-20

Episode 49

49 - Episode 49 02023-02-21

Episode 50

50 - Episode 50 02023-02-22

Episode 51

51 - Episode 51 02023-02-23

Episode 52

52 - Episode 52 02023-02-24

Episode 53

53 - Episode 53 02023-02-25

Episode 54

54 - Episode 54 02023-02-26

Episode 55

55 - Episode 55 02023-02-27

Episode 56

56 - Episode 56 02023-02-28

Episode 57

57 - Episode 57 02023-03-01

Episode 58

58 - Episode 58 02023-03-02

Episode 59

59 - Episode 59 02023-03-03

Episode 60

60 - Episode 60 02023-03-04

Episode 61

61 - Episode 61 02023-03-05

Episode 62

62 - Episode 62 02023-03-06

Episode 63

63 - Episode 63 02023-03-07

Episode 64

64 - Episode 64 02023-03-08

Episode 65

65 - Episode 65 02023-03-09

Episode 66

66 - Episode 66 02023-03-10

Episode 67

67 - Episode 67 02023-03-11

Episode 68

68 - Episode 68 02023-03-12

Episode 69

69 - Episode 69 02023-03-13

Episode 70

70 - Episode 70 02023-03-14

Episode 71

71 - Episode 71 02023-03-15

Episode 72

72 - Episode 72 02023-03-16

Episode 73

73 - Episode 73 02023-03-17

Episode 74

74 - Episode 74 02023-03-18

Episode 75

75 - Episode 75 02023-03-19

Episode 76

76 - Episode 76 02023-03-20

Episode 77

77 - Episode 77 02023-03-21

Episode 78

78 - Episode 78 02023-03-22

Episode 79

79 - Episode 79 02023-03-23

Episode 80

80 - Episode 80 02023-03-24

Facts
Network

StarPlus
Disney+ Hotstar

Status

Returning Series

Type

Miniseries

Keywords