Tianxiang Yang
Tianxiang Yang

Li Yunxiang (voice)

Zhang He
Zhang He

Masked Guy (voice)

Xuan Xiaoming
Xuan Xiaoming

Long Wang (voice)

Li Shimeng
Li Shimeng

Dr. Su Junzhu (voice)

Keer Zhu
Keer Zhu

Kasha (voice)

Zhenhe Ling
Zhenhe Ling

Third Prince (voice)

Ruoban Liu
Ruoban Liu

Father (voice)

Yaohan Zhang
Yaohan Zhang

Father (voice)

Guo Haoran
Guo Haoran

Li Yunxiang's Bother (voice)

Zengzhi Gao
Zengzhi Gao

Donghai Yaksa (voice)

Dashiell McGaha-Schletter
Dashiell McGaha-Schletter

Tiger (voice)

Jonny Siew
Jonny Siew

Ao Bing (voice)

Mu Chuan Chen
Mu Chuan Chen

Writing

Writer

Zhao Ji
Zhao Ji

Directing

Director

Budget

-

Revenue

-

Production

Keywords

Similar Movies

Recommendations