Takahiro Sakurai
Takahiro Sakurai

Osomatsu Matsuno (voice)

Yuichi Nakamura
Yuichi Nakamura

Karamatsu Matsuno (voice)

Hiroshi Kamiya
Hiroshi Kamiya

Choromatsu Matsuno (voice)

Jun Fukuyama
Jun Fukuyama

Ichimatsu Matsuno (voice)

Daisuke Ono
Daisuke Ono

Juushimatsu Matsuno (voice)

Miyu Irino
Miyu Irino

Todomatsu Matsuno (voice)

Kenichi Suzumura
Kenichi Suzumura

Iyami (voice)

Sachi Kokuryu
Sachi Kokuryu

Chibita (voice)

Aya Endo
Aya Endo

Totoko Yowai (voice)

Nobuo Tobita
Nobuo Tobita

Dayon (voice)

Youji Ueda
Youji Ueda

Dekapan (voice)

Momoko Saito
Momoko Saito

Hatabou (voice)

Fujio Akatsuka
Fujio Akatsuka

Crew

Creator

Youichi Fujita
Youichi Fujita

Directing

Director

Naoyuki Asano
Naoyuki Asano

Visual Effects

Character Designer

Shuu Matsubara
Shuu Matsubara

Crew

Script

Budget

-

Revenue

-

Production

  • Pierrot

Keywords