Jun Fukuyama
Jun Fukuyama

Kimihiro Watanuki (voice)

Sayaka Ohara
Sayaka Ohara

Yūko Ichihara (voice)

Kazuya Nakai
Kazuya Nakai

Shizuka Dōmeki (voice)

Rina Hidaka
Rina Hidaka

Kohane Tsuyuri (voice)

Hisayo Mochizuki
Hisayo Mochizuki

Moro (voice)

Kazuko Kojima
Kazuko Kojima

Maru (voice)

Mika Kikuchi
Mika Kikuchi

Mokona (voice)

Shizuka Itoh
Shizuka Itoh

Himawari Kunogi (voice)

Budget

-

Revenue

-

Production

  • Production I.G

Keywords