Rica Matsumoto
Rica Matsumoto

Satoshi (voice)

Ikue Otani
Ikue Otani

Pikachu (voice)

Yuji Ueda
Yuji Ueda

Takeshi (voice)

Megumi Toyoguchi
Megumi Toyoguchi

Hikari (voice)

Megumi Hayashibara
Megumi Hayashibara

Musashi (voice)

Shin-ichiro Miki
Shin-ichiro Miki

Kojiro (voice)

Inuko Inuyama
Inuko Inuyama

Nyarth (voice)

Yuriko Yamaguchi
Yuriko Yamaguchi

Joy (voice)

Chinami Nishimura
Chinami Nishimura

Junsar (voice)

Unsho Ishizuka
Unsho Ishizuka

Narrator (voice)

Vanilla Yamazaki
Vanilla Yamazaki

Shaymin (voice)

Koichi Yamadera
Koichi Yamadera

Mugen Graceland (voice)

Shidô Nakamura
Shidô Nakamura

Zero (voice)

Shoko Nakagawa
Shoko Nakagawa

Infi (voice)

Akina Minami
Akina Minami

Leila (voice)

Red Yoshida
Red Yoshida

Moose (voice)

Chie Satō
Chie Satō

Ogin (voice)

Mika Teratani
Mika Teratani

Shun (voice)

Mayuki Makiguchi
Mayuki Makiguchi

Taka (voice)

Hinako Sasaki
Hinako Sasaki

Kako (voice)

Tomomichi Nishimura
Tomomichi Nishimura

Regigigas (voice)

Kunihiko Yuyama
Kunihiko Yuyama

Directing

Director

Choji Yoshikawa
Choji Yoshikawa

Production

Producer

Masakazu Kubo
Masakazu Kubo

Production

Executive Producer

Takemoto Mori
Takemoto Mori

Production

Producer

Hideki Sonoda
Hideki Sonoda

Writing

Writer

Shinji Miyazaki
Shinji Miyazaki

Sound

Music

Toshio Henmi
Toshio Henmi

Editing

Editor

Satoshi Tajiri
Satoshi Tajiri

Writing

Original Story

Satoshi Tajiri
Satoshi Tajiri

Crew

Creator

Junichi Masuda
Junichi Masuda

Crew

Creator

Junya Okamoto
Junya Okamoto

Production

Producer

Takaya Mizutani
Takaya Mizutani

Crew

Cinematography

Ken Sugimori
Ken Sugimori

Crew

Creator

Yōichi Kotabe
Yōichi Kotabe

Visual Effects

Animation Supervisor

Tsunekazu Ishihara
Tsunekazu Ishihara

Production

Production Supervisor

Kenjiro Ito
Kenjiro Ito

Production

Executive Producer

Mikihiko Fukazawa
Mikihiko Fukazawa

Production

Producer

Budget

-

Revenue