Katsuhiro Suzuki
Katsuhiro Suzuki

Hiromu Sakurada / Red Buster

Hiroya Matsumoto
Hiroya Matsumoto

Masato Jin / Beet Buster

Yuichi Nakamura
Yuichi Nakamura

Beet J. Stag (voice)

Syo Jinnai
Syo Jinnai

Enter

Ryoma Baba
Ryoma Baba

Ryuji Iwasaki/Blue Buster

Arisa Komiya
Arisa Komiya

Yoko Usami/Yellow Buster

Yuki Anai
Yuki Anai

Junkloid (voice)

Hiroyuki Kato
Hiroyuki Kato

Directing

Director

Nobuhiro Mouri
Nobuhiro Mouri

Writing

Screenplay

Budget

-

Revenue

-

Production

  • Toei Company

Keywords

tokusatsugo-bustersmetal hero seriesspace sheriff gavan

Similar Movies