Rinal Mukhametov
Rinal Mukhametov

Viktor, architect

Anton Pampushnyy
Anton Pampushnyy

Phantom

Lyubov Aksyonova
Lyubov Aksyonova

Fly

Miloš Biković
Miloš Biković

Astronomer

Konstantin Lavronenko
Konstantin Lavronenko

Yan

Polina Kuzminskaya
Polina Kuzminskaya

Spirit

Rostislav Gulbis
Rostislav Gulbis

Gnome

Vilen Babichev
Vilen Babichev

Tank

Igor Sigaev
Igor Sigaev

neighbor

Evgeniya Karatygina
Evgeniya Karatygina

Zhenya, resident of the Bunker

Leonid Timtsunik
Leonid Timtsunik

Cable

Alexey Lyubchenko
Alexey Lyubchenko

pilot

Sergey Gilev
Sergey Gilev

assistant

Albert Kobrovsky
Albert Kobrovsky

Alba

Sarik Andreasyan
Sarik Andreasyan

Production

Producer

Ruben Dishdishyan
Ruben Dishdishyan

Production

Producer

Gevond Andreasyan
Gevond Andreasyan

Production

Producer

Armen Ananikyan
Armen Ananikyan

Production

Producer

Aleksey Gravitskiy
Aleksey Gravitskiy

Writing

Screenplay

Nikita Argunov
Nikita Argunov

Writing

Screenplay

Nikita Argunov
Nikita Argunov

Directing

Director

David Dadunashvili
David Dadunashvili

Art

Production Design

Gulnara Shakhmilova
Gulnara Shakhmilova

Costume & Make-Up

Costume Design

Ilya Kuvshinov
Ilya Kuvshinov

Camera

Epk Camera Operator

Denis Danilov
Denis Danilov

Camera

Epk Camera Operator

Nikolay Larionov
Nikolay Larionov

Production

Producer

Rafael Minasbekyan
Rafael Minasbekyan

Production

Producer

Sergey Dyshuk
Sergey Dyshuk

Camera

Director of Photography

Timofei Dekin
Timofei Dekin

Writing

Screenplay

Semyon Shcherbovich-Vecher
Semyon Shcherbovich-Vecher

Production

Executive Producer

Vadim Vereshchagin
Vadim Vereshchagin

Production

Producer

Backdrops

Posters
Budget

$4,000,000.00

Revenue

$2,363,584.00

Keywords

comarussiaarchitectaccidentvirtual world

Similar Movies

Recommendations